Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 21-1-2020.

Inleiding

 

Insight24 Manageability Consultants B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Insight24’ of ‘wij’) verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Hieronder vallen bezoekers van onze websites, prospects, klanten, sollicitanten en andere contacten (hierna gezamenlijk te noemen als ‘u’ of ‘contactpersonen’). Insight24 doet dit om u zo goed mogelijk te helpen en haar doelstellingen te bereiken. Uw privacy is belangrijk en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als u vragen hebt naar aanleiding van de inhoud van dit privacy-statement of vragen die daarvan zijn afgeleid, bel dan naar 085-0656850 en vraag naar onze Privacy Officer, of mail naar privacy@insight24.nl en wij nemen binnen 2 dagen (werkdagen) contact met u op.

Dit privacy-statement is van toepassing op de websites van Insight24, t.w. insight24.nl en incontrol365.com (hierna gezamenlijk te noemen Insight24-websites).

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op de Insight24-websites. Raadpleeg dit privacy-statement regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop dit privacy-statement voor het laatst gewijzigd is, staat aan het begin genoemd.

We hebben geprobeerd dit privacy-statement zo eenvoudig mogelijk te houden, maar als u niet bekend bent met termen zoals cookies, IP-adressen, pixeltags en browsers, kunt u eerst informatie over deze belangrijke termen lezen.

Wie zijn wij?

Wij vinden dat organisaties IT moeten absorberen in de bedrijfsvoering om aanzienlijk beter te presteren. Insight24 helpt bij de transitie naar Business Technologie. Hoe we dit doen, is door uw business te begrijpen, de mogelijkheden van IT en OT te kennen en met pragmatische oplossingen waardoor de ‘business’ zelfvoorzienend wordt.

Wij leveren oplossingen voor de Modern Workplace, Modern Service Management, digitalisering in de cloud en security aan middelgrote organisaties.

Insight24 is gevestigd aan de Langbroekerdijk A 26, 3947 BH Langbroek.

Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen door Insight24 en andere partijen die in opdracht van Insight24 persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld voor een marketingactie).

Terug naar inhoud

Wat bedoelen wij met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vertellen iets over u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of wanneer u welke webpagina’s op de Insight24-websites hebt bezocht (het Insight24-websitegedrag). Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Terug naar inhoud

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Verwerken is een begrip uit de wet. De `Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés’. En dan volgt er een opsomming van wat men allemaal met gegevens kan doen, van verzamelen, ordenen, opslaan, opvragen, vernietigen en nog veel meer.

Wij verwerken afhankelijk van het type contact diverse persoonsgegevens. Onderstaande opstelling is dus een uitgebreide lijst met persoonsgegevens die niet bij elk contact of bij elke persoon worden verwerkt. De lijst bestaat uit:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, postcode, adres, telefoonnummer, titulatuur, geboortedatum, geslacht, of u in-dienst of ingehuurd bent, afdeling waarin u werkzaam bent, naam van uw leidinggevende, functietitel, e-mailadres, voor welke nieuwsbrieven en e-mailings u bent ingeschreven, deelnamedetails van evenementen en/of bijeenkomsten, interessegebieden, contactgeschiedenis (waaronder de aangevraagde publicaties, geopende nieuwsbrieven, inhoud van de contacten), IP-adres, User IDs (Youtube, Google, Vimeo, etc.), sollicitatiegegevens (zie onder ‘Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?’) en het Insight24-websitegedrag.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens ‘cross device’, dat wil zeggen dat wij o.a. uw Insight24-websitegedrag integraal kunnen inzien waarbij het gebruikte apparaat er niet toe doet.

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen ook uw persoonsgegevens, waaronder het IP-adres, verwerken. Wij kunnen niet garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld onze site vanuit een land buiten Europa dan kan het IP-adres ook buiten Europa worden opgeslagen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang dat is, is niet in een getal te zeggen. Dat hangt sterk af waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Verricht u een sollicitatie dan worden de sollicitatiegegevens, zoals uw Curriculum Vitae, uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd. Maar, bent u klant bij ons voor de levering van een service dan kunnen de persoonsgegevens vele jaren worden bewaard.

Terug naar inhoud

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Zoals hierna wordt toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Insight24, samengevat: de tevredenheid van onze klanten en de uitbreiding van onze klantenkring. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op. Wij leggen het graag aan u uit.

Wij kunnen u benaderen via verschillende kanalen, zoals telefoon, post, e-mail, social media platforms en messaging apps (bijv. WhatsApp). Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Meer in detail verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Uitvoeren overeenkomst

Voor het uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld: het verstrekken van een licenties, het uitvoeren van een project of consultancy-opdracht) houden wij bij met welke organisaties wij de overeenkomst hebben afgesloten met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze leveringen en diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, interessegebieden om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, en deelnamedetails om onze bijeenkomsten/evenementen zo goed mogelijk te plannen en uit te voeren.

Marketingactiviteiten uitvoeren

Wij houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, evenementen, bijeenkomsten, aanbiedingen op onze websites die op maat zijn gemaakt voor u. Of met gepersonaliseerde advertenties op sites van andere partijen en via de social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Wij verzamelen bijvoorbeeld welke webpagina’s u op onze sites bezoekt en uw klikgedrag op artikelen in onze nieuwsbrief en blogs. Wij analyseren dit gedrag. Zo kunnen wij ontdekken waar uw belangstelling naar uitgaat en hierop onze communicatie naar u afstemmen.

Ook maken we van contactpersonen met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen met onze dienstverlening en producten. Ook gebruiken wij deze profilering voor onze marketingacties.

Wij kunnen de door ons vastgelegde gegevens combineren met persoonsgegevens en algemene gegevens van andere bronnen (bijv. algemene beschikbare of van commerciële organisaties aangekochte databestanden met persoonsgegevens).

Nieuws (nieuwsbrieven, mailings en blogs/vlogs)

U kunt zich bij ons aanmelden voor ons nieuws. Bent u werkzaam bij een van onze klanten dan ontvangt u ons nieuws automatisch, tenzij u zich heeft uitgeschreven. Want, als u geen nieuws meer wil ontvangen, dan kunt u zich via een link in elke nieuwsbrief, e-mailing of blog/vlog uitschrijven. De abonneebestanden van ons nieuws worden niet aan derden verstrekt.

Evenementen en bijeenkomsten

Regelmatig nodigen wij personen uit om deel te nemen aan een evenement of bijeenkomst. Vrijwel altijd gebeurt dat via een e-mailing, soms via de normale post. Na de eerste uitnodiging kunnen er nog ‘reminders’ verstuurd worden en/of wij nemen telefonisch contact op. Om u alleen uit te nodigen voor relevante evenementen en bijeenkomsten en om het uitnodigingsproces goed te laten verlopen, registreren wij persoonsgegevens.

Marketingcampagnes

Voor marketingcampagnes naar een groep (bijvoorbeeld voor een product- of dienstaanbod of evenement) verwerken we ook persoonsgegevens. Dit doen we om op de juiste plekken de voor u meest relevante communicatie-uiting te doen.

Ook maken wij voor marketingcampagnes gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan die derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven via een invulformulier.

Wij maken gebruik van ‘retargeting’. Retargeting betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij bijv. het Google Display Network en op het Youtube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw Insight24-websitegedrag.

Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat aangeven door de betreffende cookie uit te zetten. Zie hiervoor de paragraaf ‘Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?’

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds Insight24-advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verkoopactiviteiten

Insight24 is een commercieel bedrijf en werft nieuwe klanten. Om gedurende het wervingstraject contact met u te kunnen onderhouden over de voor u relevante onderwerpen, verwerken wij contactdetails, contactgeschiedenis (datum, inhoud van het contact) en interessegebieden.

Ter ondersteuning van het werven van klanten bieden wij onze websitebezoekers en social media gebruikers de mogelijkheid om documenten te downloaden en een contactverzoek in te dienen. Hierbij verzamelen wij een beperkt aantal persoonsgegevens, veelal voldoende om met u contact op te nemen. Voor een download kunnen wij contact met u zoeken om met u te praten in hoeverre de inhoud van het document voor u van waarde is/was. Wij vinden dit contact belangrijk en gerechtvaardigd omdat Insight24 alleen waardevolle documenten wil produceren voor haar doelgroep. Wij zijn daardoor effectiever met onze communicatie en u ontvangt waardevolle informatie.

Een download kan ook tot gevolg hebben dat wij u, voor of na het hiervoor genoemde contact, additionele informatie sturen via e-mail of via de normale post.

Verbetering dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening en om nieuwe diensten te ontwikkelen houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld het klikgedrag op de websites om te analyseren welke onderwerpen uw interesse hebben, welke artikelen het meest gelezen worden en ‘open rates’ om te zien of ons nieuws relevant is.

Voor het analyseren kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau, versleutelen of anoniem maken.

Periodiek vragen wij onze klanten gedetailleerd naar de klanttevredenheid. Uw persoonsgegevens gebruiken wij om de juiste functionaris te selecteren om de vragenlijst toe te sturen.

Sollicitaties

Solliciteert u op een specifieke functie of doet u een open sollicitatie, dan registreren wij persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen wij vragen om uw Curriculum Vitae (CV) en motivatiebrief aan ons te verstrekken. Op een CV en motivatiebrief staan zeer waarschijnlijk ook persoonsgegevens door uzelf aan ons openbaar gemaakt. Alle persoonsgegevens die voorafgaand aan en tijdens een sollicitatieprocedure aan ons worden verstrekt noemen wij ‘sollicitatiegegevens’. Uw sollicitatiegegevens worden alleen verstrekt aan Insight24-medewerkers die direct betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

Geef vooral geen gevoelige informatie zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze/filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid. Wij zullen nooit om die gegevens vragen.

Uw sollicitatiegegevens worden gebruikt om uw sollicitatie te beoordelen. Wij zullen deze gegevens ook gebruiken om te antwoorden op uw sollicitatie en om u uit te nodigen voor een gesprek als uw profiel past bij een vacature.

Terug naar inhoud

Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken?

Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten, maar ook voor het uitvoeren van overeenkomsten, zoals productleveringen en dienstverlening, maken wij gebruik van derden:

Partners. Als wij met een of meerdere partners samenwerken bij het verrichten van marketing- en verkoopactiviteiten worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als wij partners inschakelen voor het leveren van Insight24-producten of voor het verrichten van diensten worden ook persoonsgegevens uitgewisseld. Uiteraard worden alleen de relevante en noodzakelijke gegevens verstrekt.

Organisaties die in opdracht van ons marketingactiviteiten verrichten, zoals voor telefonische acquisitie, controleren van persoonsgegevens, regelmatige communicatie, uitnodigen voor evenementen, ontwikkelen van marketingmateriaal (bijv. referentieverhaal, persbericht).

Een aantal specifieke derde verwerkers noemen we hieronder:

  • Google, voor het analyseren van de bezoekers op en het optimaliseren van de Insight24-websites met Google Analytics. Onze Google Analytics is zodanig ingesteld dat uw bezoekgegevens voor statistische doeleinden anoniem worden verwerkt. Insight24 maakt ook gebruik van de Google Ads dienstverlening van Google, hierdoor worden o.a. de Google-marketing cookies gebruikt om bepaalde functies, zoals remarketing (retargeting), voor producten als Google Ads mogelijk te maken in het Google Display Network en op YouTube.
  • LeadElephant (http://www.leadelephant.com/), voor het vastleggen van het (bedrijfs)-IP-nummer, gebruikt device en operating systeem, gebruikt browsertype en Insight24-websitegedrag (welke webpagina’s in volgorde hoelang zijn bezocht)
  • LinkedIn, voor het uitvoeren van marketingcampagnes op geselecteerde doelgroepen en voor het verzamelen van persoonsgegevens via een reactieformulier.

Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Insight24. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op servers in allerlei verschillende landen over de hele wereld. Insight24 verwerkt uw persoonlijke gegevens op servers die zich in Nederland bevinden.

Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de Insight24-websites is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Insight24 is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Terug naar inhoud

Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens en de nauwkeurigheid ervan zijn voor ons uiterst belangrijk. Wij hebben naar redelijkheid diverse fysieke, administratieve en moderne technische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens tegen onbevoegd verwerken te beschermen. Ook van onze partners en ‘derde verwerkers’ verlangen we dat ze persoonsgegevens beschermen.

De communicatie via onze websites gebeurt via een beveiligde verbinding, waarbij gegevens worden versleuteld. Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje bij de url in uw browser.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding van persoonsgegevens verplicht. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend.

Terug naar inhoud

Welke cookies worden gebruikt en hoe gaan we ermee om?

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, om campagnes en communicatie zo relevant en efficiënt uit te voeren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op de betreffende Insight24-website kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van toepassing.

Wij plaatsen verschillende soorten cookies, die in de volgende groepen zijn opgenomen:

Noodzakelijke cookies:

Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om de Insight24-websites goed te laten functioneren. Bij de noodzakelijke cookies bevinden zich ook cookies die geanonimiseerd statische gegevens verzamelen. Insight24 maakt anonieme analyses en statistieken over de bezoeken, ook om de prestaties en relevantie van haar websites te verbeteren. Voor gebruik van noodzakelijke cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor uw privacy is geen toestemming vereist en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Voorkeur-cookies:

Voorkeur-cookies zorgen ervoor dat de Insight24-websites informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of regio waar u woont.

Statische cookies:

Statische cookies geven ons inzicht in de informatiebehoefte en interesse van u als individu en van groepen van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren, gerichte en relevante website-inhoud aan te kunnen bieden en om onze producten en diensten meer af te stemmen op onze doelgroep, op u dus.

Marketing cookies:

Deze cookies worden gebruikt om de bezoekers aan de Insight24-websites gerichte en relevante content en advertenties te kunnen aanbieden. Als u deze cookies niet accepteert, kunnen er nog steeds advertenties aan u worden getoond, maar die zijn dan niet gericht op uw interesses.

Door bepaalde onderdelen van de Insight24-websites te gebruiken, bijvoorbeeld het delen van de inhoud van de Insight24-websites via een social media button, worden cookies van sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube geplaatst. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Zij registreren informatie zoals het aantal keren dat een video is afgespeeld of staan u toe een link te delen. De social media partij kan ook uw IP adres herkennen. Wij ontvangen van deze partijen geen persoonsgegevens of analyse-informatie op individuele basis.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen en de eigen privacy instellingen bij hen te controleren.

Wij maken gebruik van ‘retargeting’ om het internetgebruik voor u relevanter te maken. Retargeting (remarketing) betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij het Google Display Network en op het YouTube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw Insight24-websitegedrag.

Voor de cookies die advertentiepartijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen.

Cookies weigeren en verwijderen

Via uw browser kunt u alle cookies uitzetten. Het is dan mogelijk dat niet alles op onze websites goed werkt. U kunt uw opgeslagen cookies ook verwijderen via de browser.

Terug naar inhoud

Cookie instellingen en het aanpassen ervan

De instelling van uw cookies voor een Insight24-website wordt voor een periode van 1 jaar vastgelegd. Gedurende die periode wordt u niet opnieuw gevraagd om uw cookie-instellingen te bevestigen bij het bezoek aan de website. Uiteraard kunt u uw instelling tussentijds wijzigen. Uw cookie toestemming kunt u aanpassen via onderstaande instelling. U kunt dan ook de lijst met cookies zien die wij gebruiken voor deze Insight24-website.

Hieronder de cookie-verklaring zoals die op de website wordt getoond, vervolgens ziet u welke cookies wij gebruiken en tot welke groep deze behoren. Voorafgaand aan dat overzicht vindt u links naar respectievelijk het wijzigen  van uw instellingen en om uw toestemming in te trekken.

Cookie verklaring op website en cookie overzicht

 

Terug naar inhoud

Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten:

  • Informatie en inzage. Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u er dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie. Hebt u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid. U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (wettelijke verplichting, administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking. Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun u die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet). Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid. Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Wilt u een of meerdere van deze rechten uitvoeren, neem dan contact met ons op, wij doen dan ons uiterste best om binnen de wettelijk toegestane termijn ervoor zorgen dat het voor elkaar komt. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan ook weten!

Daarnaast kunt u ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van ons nieuws. Hiervoor is in elke nieuwsbrief, e-mailing en blog/vlog een link beschikbaar. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Terug naar inhoud