Workplace Security

Verhoog het veiligheidsniveau voor meer rust

Bescherm uw kostbare bedrijfsdata optimaal. Verhoog uw veiligheidsniveau. Laat de business-risico’s leidend zijn. Zet concrete stappen naar ISO27001-certificering.

Voor Insight24 is de identiteit van de gebruiker met haar rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden altijd het uitgangspunt. De identiteit vertelt ons hoe, wanneer en met welke bedrijfsdata mag worden omgegaan. Het is de basis voor onze oplossing voor Identity en Access Management. Met onze Workplace Security oplossing bouwen wij verder aan de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw bedrijfsdata. Uw processen en applicatiegebruik staan centraal en bedrijfsrisico’s zijn geanalyseerd en vertaald naar concrete maatregelen. We implementeren die met specifieke instellingen voor de diverse Microsoft-producten.

Wat levert het op?

Meer zekerheid dat uw bedrijfsdata betrouwbaar en integer zijn en dat de vertrouwelijkheid ervan is gewaarborgd. Een oplossing die de ‘business’ niet beperkt; een goede mix tussen ‘alles open’ en wat de analyse van de bedrijfsrisico’s vereist. Een snel te realiseren oplossing door een standaard basis. Met concrete stappen richting de ISO27001-certificering.

Hoe dan?

Onze oplossing is veelomvattend, maar niet elke organisatie is er klaar voor of past precies binnen ons model. Daarom inventariseren wij uw werkplekomgeving, toetsen we onze geanalyseerde business-risico’s aan uw organisatie, beveiligingsbeleid en aan uw eisen en wensen. Uw type gebruikers (identiteiten, persona) zijn waarschijnlijk niet volledig gelijk aan ons model, maar met onze stevige basis zijn uw organisatie en applicatielandschap snel in kaart gebracht. Is uw Identity en Access Management door ons ingericht, dan verloopt die inventarisatie nog vlotter.

Als dat nodig is faseren we de implementatie, bijvoorbeeld per persona, om snel resultaat te boeken. De risicoanalyse wordt gefinetuned en we weten welke maatregelen erbij horen. En heel veel maatregelen hebben we al uitgedacht. Hierna volgt het inrichten van de security-omgeving.

Bewustwording bij de gebruiker van risico’s en maatregelen is belangrijk, want alles ‘dichttimmeren’ maakt bedrijfsprocessen en mensen niet beter. Eerder het tegendeel. Wij helpen u bij die bewustwording.

Voortdurend worden nieuwe risico’s ‘ontdekt’ of zijn maatregelen achterhaald door nieuwe, en vooral betere technische mogelijkheden. Laat ons helpen bij het in stand houden en actualiseren van de oplossing en het volgen van ontwikkelingen. Samen werken we aan de groei van uw veiligheidsniveau.