Workplace Security

Veilige toegang tot en opslag van informatie

Bescherm uw kostbare bedrijfsdata. Regel veilige toegang vanaf de werkplek. Laat de business-risico’s leidend zijn. Stem rechten af op de identiteit van de gebruiker.

Voor Insight24 is de identiteit van de gebruiker met haar rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden altijd het uitgangspunt. De identiteit vertelt ons hoe, wanneer en met welke bedrijfsdata mag worden omgegaan. In onze Workplace Security oplossing staat een gevarieerde werkplekomgeving model en zijn business-risico’s geanalyseerd en vertaald naar concrete maatregelen. Denk aan ‘two-factor authentication’ en specifieke instellingen voor de diverse Microsoft-producten, waaronder Azure Information Protection, Office 365 Advanced Threat Protection (ATP), Windows 10, SCCM (ConfigMgr, Endpoint Configuration Manager), InTune, Azure AD.

Wat levert het op?

De zekerheid dat uw bedrijfsdata betrouwbaar en integer zijn en dat de vertrouwelijkheid ervan is gewaarborgd. Een oplossing die de ‘business’ niet beperkt; wij zetten om te beginnen ‘alles open’ en alleen als de analyse van de bedrijfsrisico’s dit vereist, gaat het ‘dicht’. Een snel te realiseren oplossing door een standaard basis. Met concrete stappen richting de ISO27001-certificering.

Hoe dan?

Onze oplossing is veelomvattend, maar niet elke organisatie is er klaar voor of precies gelijk aan ons model. Daarom inventariseren wij uw werkplekomgeving, toetsen we onze geanalyseerde business-risico’s aan uw organisatie, beveiligingsbeleid en aan uw eisen en wensen. Uw typen gebruikers (identiteiten, persona) zijn waarschijnlijk niet volledig gelijk aan ons model, maar met onze stevige basis is uw organisatie snel in kaart gebracht. Dat geldt ook voor uw applicatielandschap.

Als dat nodig is faseren de implementatie, bijvoorbeeld per persona, om snel resultaat te boeken. De risicoanalyse wordt gefinetuned en we weten welke maatregelen erbij horen. En heel veel maatregelen hebben we al uitgedacht. Dan volgt het inrichten van de security-omgeving.

Bewustwording bij de gebruiker van risico’s en maatregelen is belangrijk, want alles ‘dichttimmeren’ maakt bedrijfsprocessen en mensen niet beter. Eerder het tegendeel. Wij helpen u bij die bewustwording.

Voortdurend worden nieuwe risico’s ‘ontdekt’ of zijn maatregelen achterhaald door nieuwe, en vooral betere technische mogelijkheden. Laat ons helpen bij het in stand houden en actualiseren van de oplossing en het volgen van ontwikkelingen. Samen werken we aan de groei van uw veiligheidsniveau.