Workplace Monitoring

Grip op gebruik, veiligheid, compliance, productiviteit en kosten

Krijg inzicht in het gebruik. Monitor veiligheid en compliance. Detecteer shadow-IT. Voorkom bedrijfsschade. Bewaak stabiliteit en productiviteit. Bespaar kosten.

Voor Insight24 is Workplace Monitoring een ‘must’ en dus hebben we een oplossing, want zonder inzicht geen grip en zonder grip geen rust. We bepalen voortdurend de toestand van de werkplek en meten het gebruik ervan. Door het gebruik te confronteren met bedrijfsstandaarden, securitybeleid, normen en certificeringseisen bewaken we compliance. De toestand en het gebruik geven ook inzicht in de mate van beveiliging en de stabiliteit van de werkplek.

Wat levert het op?

Grip en rust. We weten zeker dat de werkplekken en het gebruik ervan voldoen aan standaarden en het beveiligingsbeleid. Mede daardoor zijn kostbare bedrijfsdata beter beschermd, voorkomen we schade door datalekken en vermijden we de negatieve gevolgen van shadow-IT.

Monitoring laat zien hoe data wordt gebruikt en door wie en zo verbetert de dataclassificatie. Maar ook zien we of de (beoogde) certificering in gevaar komt. Door de stabiliteit van de werkplek te bewaken, neemt de productiviteit toe en besparen we kosten. Immers monitoring leidt tot proactieve maatregelen, waardoor verstoringen van bedrijfsprocessen worden voorkomen en de IT-ondersteuning aan gebruikers afneemt. En zeker niet onbelangrijk, door monitoring is er grip op de blijvende meerwaarde van de moderne werkplek.

Hoe dan?

De basis is gelegd. Geaccepteerde standaarden, veiligheids- en stabiliteitschecks en controles afgeleid van ISO27001-normen en AVG-regels zijn in onze standaardoplossing beschikbaar. Natuurlijk is een dashboard en zijn rapportages ook aanwezig.

Met onze oplossing in de hand tonen we al snel de voordelen voor IT en voor de business aan, en hebben we een uitstekend vertrekpunt voor uw Workplace Monitoring oplossing. We inventariseren o.a. uw gebruikerstypen (identiteiten, persona), werkplekomgeving, applicatiegebruik, datatoegang, bedrijfsstandaarden en securityeisen en -maatregelen. Samen stellen we knelpunten en gebreken vast en bespreken we de aanpassingen van onze oplossing.

Niet alles hoeft in een keer, een fasering bepalen we samen. Belangrijke delen van de implementatie zijn: het inrichten van Microsoft Azure services voor datacollectie en analyse, het activeren van agents op de werkplek en het geschikt maken van applicaties om gebruiksdata af te geven. Kpi’s, dashboards en rapportages worden afgestemd op uw situatie. Wij maken gebruik van Microsoft-producten en producten van derden als die relevant zijn. Een koppeling met uw servicemanagementsysteem is mogelijk.

Workplace Monitoring is een oplossing die grip geeft, maar die grip wordt pas echt realiteit als je er goed mee omgaat. Dus besteden we aandacht aan het effectief handelen op meldingen en het opnemen van de monitoring in het beheerproces.

Jammer, maar echt klaar is het nooit. Regelmatig zal blijken dat de inrichting aangepast moet worden. De bedrijfssituatie en invloeden van buiten staan immers niet stil. Graag helpen wij bij het in stand houden en actualiseren van de oplossing.