Workplace Device Management

Beheer en beheers de werkplek

Maak het beheer van uw werkplekken veel efficiënter. Standaardiseer, automatiseer, krijg inzicht en houd grip. Zorg voor een veilige werkplek, maar niet ten koste van de business. Wij hebben een complete Workplace Device Management oplossing klaar liggen. Installeer, beheer en beveilig de (mobiele) werkplek, al dan niet eigendom van uw organisatie of van de persoon.

Wat levert het op?

Workplace Device Management die zorgt voor ongestoorde bedrijfsprocessen en kosten bespaart. Die de veiligheid van bedrijfsdata garandeert waar die zich ook bevinden. Een oplossing die de ‘business’ echt verder helpt, grip geeft op de werkplekken en in korte tijd is gerealiseerd. Met vastgelegd beleid voor werkplekbeheer, audittemplates en rapportages voor o.a. ISO27001-audits. En uw werkplekbeheer groeit mee met de organisatie door de Insight24-adoptiegarantie.

Hoe dan?

Onze oplossing zorgt voor efficiënt werkplekbeheer, kijkt door de bril van de ‘business’ en houdt rekening met een groot aantal beveiligingsrisico’s. Risico’s die zijn vastgesteld door te kijken naar de verschillende werkplekken, apparaten en het gebruik. Mobiliteit en rol/functie zijn dan belangrijke elementen. Wij bespreken de oplossing en de stapsgewijze implementatie. Een oplossing gebaseerd op standaarden en automatisering door o.a. gebruik te maken van Microsoft-producten , zoals Intune, SCCM (ConfigMgr, Endpoint Configuration Manager), Autopilot.

Samen toetsen we of de oplossing past bij uw eisen, wensen en beleid. Of we er alles aan hebben gedaan om de ‘business’ meer zelfvoorzienend te maken. Het resultaat is uw Workplace Device Management en hoe we dat realiseren. Dan volgt het daadwerkelijk inrichten. Eventueel geïntegreerd met uw servicemanagementsoftware en gekoppeld aan andere bedrijfssystemen, bijvoorbeeld het financieel systeem voor verdere bedrijfsmiddelenregistratie.

We trainen uw IT-personeel en de ‘business’. We zorgen dat u de inrichting in stand houdt, maar u kunt dat ook bij ons neerleggen.