Identity & Access Management

Bescherm uw data door authenticatie en autorisatie

Beveilig uw bedrijfsdata. Leg vast wie wat mag inzien of bewerken. Verleen veilig toegang, ook aan ketenpartners. Voldoe aan audit- en compliance-eisen. Voorkom bedrijfsschade.

Identity & Access Management (I&AM) is het fundament onder uw moderne werkplek. Toch zien wij dat I&AM vaak zonder visie is geïmplementeerd . De risicoanalyse ontbreekt, eenvoud van beheer is belangrijker en standaardinstellingen worden voor juist aangenomen. Onbewust lopen organisaties onaanvaardbare risico’s en voldoen zij niet aan het beveiligingsbeleid , regelgeving en auditeisen. Insight24 heeft een oplossing voor Identity & Access Management. Gebaseerd op Microsoft cloudservices, best-practices, regelgeving, audit- en certificeringseisen. Wij zorgen voor een veilig identiteitsplatform voor uw medewerkers en die van uw partners met de optimale balans tussen beheer en beveiliging en die voldoet aan de ISO27001-eisen.

Onze oplossing Workplace Security neemt de I&AM-oplossing als vertrekpunt en verhoogt verder de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw bedrijfsdata gerelateerd aan de groei van uw volwassenheidsniveau.

Wat levert het op?

Een oplossing die rust geeft omdat het zeker is dat de toegang tot uw applicaties en informatie volledig en juist is geïmplementeerd waardoor de kans op bedrijfsschade, bijvoorbeeld door datalekken, aanzienlijk wordt verminderd. Eén identiteitsplatform voor veilige communicatie met interne en externe gebruikers, voor bescherming van data on-premises en in de cloud, die past bij de volwassenheid van uw organisatie en in staat is mee te groeien met die volwassenheid. Een onvermijdelijke oplossing die snel tot stand is gekomen tegen lage kosten. En, u weet hoe u bedrijfsdata beschermt door Identity & Access Management.

Hoe dan?

Insight24 heeft de standaard oplossing voor uw I&AM klaar liggen, ook voor een hybride omgeving. Geaccepteerde standaarden, certificeringseisen en veel voorkomende gebruikersidentiteiten zijn hierin opgenomen. Met monitoring van events en een dashboard aanpasbaar naar uw huisstijl.

Als eerste laten wij zien wat onze oplossing inhoudt, hoe we die implementeren en wat het oplevert. Ook voor de business. Vervolgens toetsen wij samen met u onze oplossing aan de te gebruiken werkplekapparaten, mobiliteitseisen, beveiligingsbeleid en audit- en certificeringseisen. We evalueren uw huidige I&AM-oplossing en brengen het applicatielandschap in kaart. Samen stellen wij vast wie (welke rol) welke data mag inzien of bewerken en onder welke voorwaarden. De integratie met ketenpartners wordt daarbij meegenomen.

Na die voorbereiding passen wij onze oplossing aan en richten wij uw bedrijfsbrede I&AM in met een ‘single sign-on’. Wij zorgen dat uw applicaties Azure Active Directory als primair authenticatie- en autorisatieplatform gebruiken. We implementeren multi-factor authenticatie (MFA), de regels voor voorwaardelijke toegang (conditional access) en de verificatie zonder wachtwoord (passwordless authentication).

Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw ‘security officer’ is opgeleid en dat IT-medewerkers in staat zijn de inrichting in stand te houden. Wij volgen de beveiligingsstandaarden, certificeringseisen en technische mogelijkheden op de voet. Laat ons u helpen bij het actualiseren van uw I&AM.