Road to Modern Service Management

Achitectuur en stappenplan met haalbare ambities

Krijg inzicht voor grip op prestaties en kosten. Naar nul verstoringen. Wordt efficiënter. Maak mensen beter. Maak de ‘business’ beter. Zorg voor ‘rust’. Moderniseer uw service management en laat Insight24 u de weg wijzen.

Die weg is een helder plan van aanpak afgestemd op de volwassenheid en haalbare ambities van uw organisatie. Inclusief de architectuur en stappenplan waaronder de modernisering tot stand komt. We kijken verder dan de IT-organisatie. De ‘business’ en de invloed van derden wegen zwaar.

Wat levert het op?

U legt de basis om te groeien in volwassenheid. Om te groeien van kosten naar waarde. Uw Road to Modern Service Management geeft helder inzicht in de knelpunten, wat eraan moet gebeuren, waar business-voordelen liggen en waar bespaard wordt. Maar ook hoe u door inzicht grip krijgt. Uw modern service management maakt de business meer zelfredzaam, zorgt voor effectieve regievoering en maakt mensen beter.

Hoe dan?

Wij hebben een standaard ‘framework’ gebaseerd op moderne werkwijzen, best practices en informatiebeveiligingseisen. Inclusief de tools, rapporten en dashboards om grip op service management te krijgen. Dit framework is waar u naartoe groeit. In een korte tijd leiden wij uw architectuur daarvan af kijkend door de bril van de ‘business’.

De focus is het verbeteren van de effectiviteit van de bedrijfsprocessen. En dat servicemanagement aantoonbaar van waarde is voor de ‘business’. Integratie van databronnen, ‘automation-and-orchestration’, grip houden en informatiebeveiliging zijn belangrijke aspecten van uw service management architectuur.

Zijn we het eens over de architectuur dan maken wij uw plan van aanpak inclusief een kosten-/batenanalyse en maatregelen voor een blijvende adoptie van uw servicemanagement.