Monitoring en Management

Grip op IT voor ongestoorde bedrijfsprocessen

Zorg proactief voor ongestoorde bedrijfsprocessen. Krijg grip op IT met focus op de ‘business’. Houd de regie, ook naar derden. Verbeter het servicemanagement. Maak monitoring en management efficiënt.

Insight24 heeft een oplossing beschikbaar gebaseerd op best-practices, ISO27001-normen, Microsoft Azure en System Center Operations Manager (SCOM, OpsMgr) en met een set van datakoppelingen, management packs, templates, rapportages en dashboards.

Wat levert het op?

Rust! Verstoringen worden voorkomen, ook door een betere en snellere communicatie met ketenpartners. Een doordachte oplossing waarin de ‘business’ voorop staat en meer zelfredzaam wordt. Een oplossing die voldoet aan de ISO27001-normen en die inzicht geeft in prestaties en kosten van IT en servicemanagement. Die grip geeft op IT, beheerprocessen, kosten en derden. Een oplossing met een stevige basis voor snelle resultaten en die toekomstbestendig is. Monitoring en management met blijvende waarde voor uw organisatie.

Hoe dan?

We combineren een korte verkenning van de huidige situatie, eisen en wensen met de presentatie van onze oplossing. Een krachtige oplossing doordat diverse databronnen – uit processen, systemen, applicaties – met elkaar in verband zijn gebracht. We bespreken de inrichting van tooling en servicemanagementprocessen. We nemen rapportages, dashboards, standaarden, beveiligingsrisico’s en -maatregelen door. Hoe de regievoering naar derden er uit ziet, hangt sterk af hoe belangrijk ze zijn, nu en in de toekomst.

Vrij vroeg bepalen we de fasering van de inrichting. Bijvoorbeeld per servicemanagementproces of per bedrijfsproces. Met onze oplossing als basis is uw implementatie snel bepaald. En natuurlijk nemen wij uw eisen, wensen, ketenintegratie met derden, datakoppelingen, standaarden, SLA-vereisten en informatiebeveiligingsbeleid daarin mee.

We boeken snel resultaten en houden de kosten overzichtelijk door per fase de werkwijze, functionaliteit, databronnen, rapportages, dashboards en kpi’s vast te stellen. En door per fase de technische inrichting te doen.

Training is een vast deel van de oplossing, want werkwijze en tooling zijn op elkaar afgestemd. Ook zorgen we dat u de inrichting in stand kunt houden, maar dat aan ons uitbesteden kan ook.