Moderniseer en optimaliseer TOPdesk

Modern Service Management met TOPdesk

Gebruik TOPdesk als platform voor uw organisatie. Maak bedrijfsprocessen effectiever. Moderniseer TOPdesk. Ruim verouderde implementaties op en optimaliseer het efficiënt gebruik. Zorg dat TOPdesk sturing geeft, ook naar derden. Krijg grip op service management en toon het rendement aan. Stem TOPdesk af op digitalisering van processen en op moderne werkwijzen en technologieën (Lean, Agile, DevOps, Cloud AI).

Insight24 heeft de blauwdruk voor modern service management met TOPdesk klaar. Met toepasbare kpi’s, dashboards en rapportages. Een oplossing die databronnen integreert en TOPdesk neerzet als een ‘workflow engine’. Die ‘automation’ diepgaand, maar pragmatisch, doorvoert, de business meer zelfvoorzienend maakt en die voldoet aan de ISO27001-normen.

Wat levert het op?

Medewerkers zijn gemotiveerd en voeren hun functie beter uit, ze zijn sterker. TOPdesk is een renderend platform voor de organisatie, niet alleen voor IT. De oplossing verbetert de bedrijfsprocessen en maakt de business meer zelfvoorzienend. TOPdesk is geen ‘administratieve last’ meer, maar voegt aantoonbaar waarde toe aan de organisatie.

Een oplossing die snel resultaat oplevert en kosten bespaart. Die de betrouwbaarheid van TOPdesk-data garandeert. Die inzicht geeft in de prestaties van het servicemanagement en processen beter maakt. Afgestemd op digitalisering en moderne werkwijzen en technologieën.

Een oplossing die voldoet aan uw beveiligingsbeleid en de ISO27001-normen en die meegroeit met de volwassenheid van de organisatie. Insight24 zorgt voor grip op servicemanagement, ook naar derden. Insight24 maakt modern service management met TOPdesk waar.

Hoe dan?

Onze blauwdruk bevat onder meer standaard werkwijzen, datakoppelingen, parameters, templates, automation-scripts, informatiebeveiligingsmaatregelen, dashboards en rapportages.

Na een korte verkenning van wensen en knelpunten gaan we voor een aanpak in kleine stappen. Liever snel een knelpunt oplossen en resultaat boeken dan een langdurig traject waar je na verloop van tijd niet meer weet wat het oorspronkelijke doel was. Denk bijvoorbeeld aan ‘ISO27001 ready Incident Management’ of ‘Agile Change Management’.

Dan wordt TOPdesk opnieuw ingericht voor het afgebakende resultaat. We integreren de noodzakelijke databronnen, bijvoorbeeld uit de monitoring, en sturen andere ‘tools’ aan zoals Intune en Azure Active Directory. We passen dashboards en rapportages aan. Maatwerk wordt waar mogelijk ingevuld binnen de standaard implementatie. Dat is zeker nodig als u de modernisering van TOPdesk aangrijpt om de stap naar de SaaS-versie te maken.

Training-on-the-job van TOPdesk-gebruikers en van de TOPdesk-applicatiebeheerder(s) is essentieel. Wij vinden klassikaal opleiden niet effectief genoeg. Voorlichting voor ‘eindgebruikers’, die we meer zelfvoorzienend maken, is eveneens belangrijk.

Adoptie van de oplossing is waar wij voor staan. De Insight24-adoptiegarantie zorgt voor het in stand houden en actualiseren van de implementatie, voor monitoring en bijsturing van het gebruik en voor groei van het niveau van volwassenheid van uw servicemanagement.