End-to-End Monitoring

Grip op de totale IT-keten

Bewaak de prestaties van (digitale) businessprocessen. Zorg voor grip op de totale IT-keten. Monitor end-to-end de beschikbaarheid en performance van applicaties. Krijg inzicht in het applicatiegedrag gezien vanuit de gebruiker.

De oplossing van Insight24 bevat het meten van de ‘end user performance’ en Microsoft Azure en/of SCOM management packs voor de verwerking van metingen en meldingen ervan. Met ook dashboards en management packs voor ketenmonitoring. Onze oplossing voldoet aan de ISO27001-normen.

Wat levert het op?

Snelle resultaten omdat de oplossing voor een groot deel op de plank ligt en door een kortcyclische aanpak. Onze oplossing laat stakeholders proactief handelen. En door elke stakeholder relevante data te tonen, zijn zij minder afhankelijk van elkaar, maar de onderlinge communicatie is eenduidig omdat de brondata hetzelfde is. End-to-end monitoring geeft grip op de digitale businessprocessen.

Hoe dan?

Uw businessprocessen zijn leidend en door elk businessproces afzonderlijk bij de kop te nemen, boeken we snel resultaten. In een korte tijd heeft u grip op het gedrag van de applicaties (zoals de gebruiker die ervaart) in combinatie met het gedrag van de onderliggende IT. Dashboards voor de service desk, technisch beheer, technisch applicatiebeheer, functioneel applicatiebeheer, informatiemanagement en het IT-management zorgen voor end-to-end inzicht.

Vaak zijn derden onderdeel van de IT-keten van een businessproces, denk aan SaaS-leverancier, cloud-services provider, managed services provider. Samen bepalen we hoe grip wordt gekregen op die derden.

De start van het in kaart brengen van een businessproces (applicaties, applicatiefuncties, gebruikersinteracties, datastromen, derden, onderliggende IT) is een workshop met de stakeholders. Die workshops kunt u ook later zelf houden, daar zorgen wij voor.

De End-User Performance monitor van The Backbone gebruiken we voor het meten van gebruikersinteracties, Microsoft Azure en/of SCOM (OpsMgr) voor de verwerking van meldingen en metingen en voor het geven van inzicht in de IT-keten. Squared Up wordt gebruikt voor dashboarding.

We trainen uw mensen, de stakeholders, hoe zij de data moeten gebruiken. Ook zorgen wij dat u de inrichting van de end-to-end monitoring goed onderhoudt of wij doen dat voor u. Aan u de keus.