Security Monitoring (SIEM)

Grip op IT-security. SIEM in de Azure cloud

Krijg grip op security. Weet waar je staat en wat beter kan. Krijg zekerheid dat maatregelen werken. Detecteer en analyseer security meldingen. Maak incidentafhandeling sluitend. Krijg inzicht in nieuwe kwetsbaarheden, risico’s en beschikbare maatregelen.

Security Monitoring van Insight24 bevat het security event- en alertmanagement van User Account, Update, Device en Network Security management. Een SIEM ingericht in de Azure-cloud, die snel operationeel is, zekerheid geeft en datalekken en verstoringen voorkomt. Gebaseerd op templates ontwikkeld door Insight24. Met een sluitend Plan-Do-Check-Act-proces door integratie met service management. Met de Insight24-adoptiegarantie voor een altijd actuele oplossing die meegroeit met uw organisatie.

Wat levert het op?

Rust! Uw security monitoring functioneert correct, richt zich op de juiste risico’s en is conform het beleid. Uw security-certificering komt niet in gevaar. De PDCA-cyclus van security-incidenten is geïmplementeerd. De kans op verstoringen van bedrijfsprocessen en datalekken is aantoonbaar verminderd. En uw security monitoring past bij de volwassenheid van uw organisatie en groeit mee.

Hoe dan?

Wij weten wat u kunt bereiken. De tooling, templates, dashboards en rapportages staan klaar. Wij laten vooraf zien wat de voordelen zijn voor de ‘business’ en voor IT, onderbouwd met een business case. En niet alles hoeft in een keer. Liever overzichtelijke stappen met snel tastbare resultaten.

De gebruiker staat centraal. Wat is zijn of haar rol? Welke applicaties, gegevens, bevoegdheden, etc. horen daarbij? Wij beoordelen het security-beleid en de risico’s altijd vanuit een business perspectief. En die risico-gebaseerde aanpak zorgt dat risico’s met hoge impact zeker worden aangepakt. Is de risico-assessment van voldoende niveau, dan is dat ons vertrekpunt. Zo niet, dan moet die assessment er komen.

We koppelen databronnen en verzorgen de technische installatie. Voor een sluitende afhandeling van security-incidenten integreren wij security monitoring met incident management. En security monitoring als servicemanagementproces wordt bewaakt door dashboards, rapportages en kpi-checks.

We trainen uw medewerkers in het gebruik en onderhoud van de SIEM. Wilt u zeker zijn dat uw SIEM actueel blijft, meegroeit en voldoet aan de laatste richtlijnen, laat ons dan het onderhoud doen.