Informatiebeveiliging en Security

Garandeer betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid vanuit een ‘business’ perspectief

Van ‘alles dicht’ naar risico-gebaseerde informatiebeveiliging. Krijg grip op de kwetsbaarheden. Verbeter continu en groei in volwassenheid. Krijg zekerheid en laat audits slagen. Security creëert waarde.

Kijk vanuit de ‘business’. Kijk vanuit de identiteit van de gebruiker. Zorg voor een risicoanalyse als basis voor beleid en maatregelen. Monitor de security en zorg voor ‘closed loop’ management van incidenten. Ga ervoor dat security, audits en certificeringen daadwerkelijk rendement opleveren.

Wij zoeken altijd naar een oplossing waarbij de belangen van de ‘business’ en het garanderen van de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data worden afgewogen.

Oplossingen

Risk Assessment Informatiebeveiliging

zekerheid, gefaseerd, ‘business view’

Bepaal de security-risico’s vanuit een business-perspectief. Weet welke maatregelen genomen moeten worden en hoe. Stel het informatiebeveiligingsbeleid vast. De risk assessment met een ‘business view’. Krijg zekerheid, bespaar kosten en bescherm de identiteit van de gebruiker en van de bedrijfsdata.

Een complete analyse van AVG-richtlijn en ISO 27001-controls op uw organisatie. Niet alles tegelijk, maar in fasen en passend bij uw organisatie. U weet wat u te doen staat en hoe. Met een doortimmerd beleid gebaseerd op ‘best practices’. ISO 27001-certificering is bereikbaar voor elke organisatie.

Security Monitoring (SIEM)

inzicht, grip, veilig, sluitend

Krijg grip op security. Weet waar je staat en wat beter kan. Krijg zekerheid dat maatregelen werken. Detecteer en analyseer security meldingen. Maak incidentafhandeling sluitend. Krijg inzicht in nieuwe kwetsbaarheden, risico’s en beschikbare maatregelen.

Security event- en alertmanagement van User Account, Update, Device en Network Security management. Ingericht in de Azure-cloud. Snel operationeel, geeft zekerheid en voorkomt datalekken en verstoringen. Templates ontwikkeld door Insight24. Sluitende Plan-Do-Check-Act door integratie met service management.

Informatiebeveiliging met Microsoft

rationaliseer, business leidend, ISO 27001

Rationaliseer uw security-oplossingen naar één centrale oplossing van Microsoft. Maak informatie-risico’s en bedrijfsbelangen leidend. Focus op wat nodig is en past bij uw volwassenheid en prioriteiten. Naar betere informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging benaderd vanuit de ‘business’ en de identiteit van de gebruiker. Gevarieerde werkplekomgeving als model en business-risico’s met maatregelen per onderdeel van de ISO 27001-norm. Uit de praktijk en snel implementeerbaar.

Gestandaardiseerde implementatie met Azure en Office 365 producten, 

Vertrouw op onze deskundigheid. Laat Insight24 uw informatiebeveiliging verzorgen.