Digitalisering van processen

Integreer applicaties voor nieuwe inzichten en functionaliteit

Reageer snel op veranderingen. Krijg nieuwe inzichten. Maak bedrijfsprocessen efficiënter. Verminder het menselijk handelen. Integreer veilig met ketenpartners.

Digitalisering van processen is voorwaardelijk voor een toekomstbestendige organisatie. Het is vaak lastig, tijdrovend en daardoor kostbaar. Insight24 heeft oplossingen voor de digitalisering van processen. Door applicatie-integratie in en door ‘de cloud’ wordt snel resultaat geboekt, ook zonder de IT-organisatie. We zorgen dat uw organisatie slagvaardiger, efficiënter en meer inzicht in de business krijgt .

Wat levert het op?

Kostenbesparing en verbetering van de marktpositie door efficiënter werken, nieuwe functionaliteit, verbetering van inzicht en tevreden medewerkers. Snel en met beperkte inspanning tot stand gebracht. De Insight24-aanpak en -oplossingen maken de business meer zelfvoorzienend. Zij neemt zelf het voortouw in de optimalisatie van processen en de snelheid waarmee business-innovatie haar vruchten afwerpt.

Hoe dan?

Wij beginnen niet elke keer opnieuw. Een portfolio aan oplossingen, prototypes en voorbeelden zorgt voor ideeën en een vliegende start. Wij kijken naar snel oplosbare knelpunten. Denk aan lange doorlooptijden van processen, veel fouten in het proces, gebrekkige besluitvorming door slecht inzicht, hoge kosten. Wij kijken verder dan uw eigen organisatie, want wat blijkt: integratie met applicaties van uw businesspartners leidt snel tot succes. Gezamenlijk bepalen we de prioriteiten en hoe en met welke inspanning wij de procesverbetering realiseren. Binnen een korte tijd ligt een prototype van het eindresultaat ter beoordeling op tafel.

Insight24 focust op applicatie-integratie ‘in de cloud’ met moderne technologie van Microsoft. Wij zorgen dat de medewerking van de IT-organisatie tot een minimum wordt beperkt. Niet om ze buiten te sluiten, maar om de business zelfvoorzienend te maken. Is de integratie technisch complex dan zorgt onze expertise voor een optimale samenwerking met uw IT-organisatie. Ook zorgen we ervoor dat de oplossing voldoet aan het informatiebeveiligingsbeleid en certificeringseisen, zoals die van ISO-27001.

Adoptie van de oplossing is een onverbrekelijk onderdeel van onze aanpak. Wij zorgen dat uw medewerkers het beoogde succes realiseren, ook in de toekomst. Onze veranderaanpak, afgestemd op de omvang van de verandering, zorgt voor blijvende waarde van de oplossing. Ook willen we dat u niet afhankelijk van ons blijft. Wij willen dat u zelf de oplossing kunt onderhouden en verbeteren, met of zonder onze hulp.