Inrichten Cloud Adoption Framework

Grip op de cloud, eenvoudig beheer, veiligheid, governance

Bewaak kosten en veiligheid. Vereenvoudig het beheer. Monitor en krijg grip op uw cloud-omgeving. Zorg voor snelle aanpasbaarheid. Stem uw cloud af op de ‘business needs’. Implementeer ‘governance’ voor uw cloud-omgeving.

Insight24 heeft het Microsoft Cloud Adoption Framework praktische invulling gegeven. Een oplossing om snel en doeltreffend uw cloud-omgeving vorm te geven. Aanpasbaarheid, kostenbewaking, veiligheid en grip zijn sleutelwoorden.

Wat levert het op?

Een veilige en proactief beheerbare cloud-omgeving. Met grip op kosten en prestaties. Een cloud-omgeving ingericht op basis van geaccepteerde standaarden. Die uw cloud-omgeving laat voldoen aan richtlijnen en productierijp maakt. Die meegroeit en snel aanpasbaar is zonder afbreuk te doen aan het beveiligingsbeleid. Met Insight24 legt u een doordachte basis voor succesvolle transities naar de Azure-cloud die echt bijdragen aan het succes van uw organisatie.

Hoe dan?

Wij hebben het Microsoft Cloud Adoption Framework ‘handjes en voetjes’ gegeven. Met standaard ontwerpen voor de inrichting van de cloud-resources. Maar ook met standaard ‘policies’ voor een effectieve vertaling van het beveiligingsbeleid. De monitoring voor het bewaken van kosten, prestaties, configuratie en veiligheid staat ook klaar.

Wij laten zien hoe ons ontwerp en plan van aanpak in elkaar zitten en we onderbouwen de voordelen voor zowel IT als voor de ‘business’. Denk bij dit laatste aan het effectief en efficiënt beheer, de veiligheid van bedrijfsdata, de mogelijkheden om de ‘business’ meer zelfvoorzienend te maken, de snelle aanpasbaarheid van de inrichting.

In een korte tijd onderzoeken we de huidige inrichting van uw cloud-omgeving. En omdat wij onze oplossing als uitgangspunt nemen, kunnen we snel uw eisen en wensen vertalen naar de implementatie ervan. Dan valideren we samen uw ontwerp en plan van aanpak.

Na de implementatie zijn we nog niet klaar. Wij willen dat uw medewerkers met succes uw cloud-omgeving bewaken en dat de juiste inrichting ervan in stand blijft. Wij willen dat u niet afhankelijk bent van ons. Daarom is training een belangrijk onderdeel van onze oplossing.