Change Management

Met aantoonbare waarde. Mensen meetbaar beter maken

Succesvol en meetbaar veranderen met Insight24

Zorg dat uw projecten slagen. Realiseer het beoogde doel. Maak de verandering en het resultaat meetbaar. Blijf binnen de planning en het budget. Creëer begrip, support, kennis en vaardigheden. Ga voor een blijvende adoptie.

Insight24 gebruikt de Prosci®-methode voor change management. Niet alleen om als gecertificeerd ‘Change Practitioner’ op te treden. Nee, de Prosci®-methode is ook geïntegreerd in onze oplossingen. En Insight24 vult de Prosci®-methode aan. Wij meten uw verandervermogen voor, tijdens en na het traject. Ook het resultaat wordt gemeten en getoetst. We meten om het beoogde doel van de verandering blijvend te garanderen. Insight24 maakt veranderingen meetbaar en geeft met dashboards en rapportages inzicht en bewijs.

Meer weten over succesvol en meetbaar veranderen, neem contact op.

De Insight24 veranderaanpak en Prosci®

Veranderen is deel van de oplossing

Wij maken mensen en processen beter door technologie. En ‘beter maken’ betekent veranderen. Mensen maken uw organisatie, dus een verandering van de organisatie impliceert het veranderen van het handelen van mensen. Daarom zijn technologie en het veranderen van menselijk handelen altijd bestanddelen van onze oplossingen.

Veranderaanpak Technologie en Mensen

U wilt dat uw medewerkers de oplossing omarmen en dat de verandering blijvend waarde creëert. Maar wij weten dat die blijvende waarde, de adoptie, afhangt van hoe goed mensen zich aanpassen.

De Prosci®-methode past prima binnen onze veranderaanpak omdat zij op unieke wijze individueel verandermanagement en organisatorisch verandermanagement integreert om zo blijvend bedrijfswaarde te creëren.

Adoptie geïntegreerd

Voor ons staat de adoptie van technologie voorop. Adoptie is geen extra stap in een project of ‘aanhangsel’ van de oplossing, maar geïntegreerd in de aanpak en het resultaat. De Prosci®-methode sluit hier perfect op aan want zij heeft het succes van de adoptie als uitgangspunt.

Meten van verandering

Een doel van elke Insight24-oplossing is het geven van grip door monitoring. Grip geeft rust, ook bij een verandering. Insight24 maakt met haar veranderaanpak veranderingen meetbaar voor, tijdens en na het proces. Dashboards en rapportages bieden inzicht in uw veranderproces, geven grip en de bewijzen de resultaten.

Wij meten de slagingskans van de verandering (bijv. zijn de organisatie en het project adequaat ingericht, zijn de maatregelen om het succes te garanderen genomen). Uiteraard worden de meetuitkomsten gebruikt om correctieve maatregelen te nemen. Door de metingen meerdere keren uit te voeren tijdens het verandertraject worden verbeteringen zichtbaar.

We weten dat communicatie belangrijk is voor het succes van de verandering. Wij laten alle functionarissen, van CEO tot afdelingsmanager tot projectleider, actief en zichtbaar communiceren voor, tijdens en na het verandertraject. Zo vergroten wij de acceptatie en adoptie. Ook het effect van de communicatie wordt gemeten.

Wij meten de voortgang en kwaliteit van het veranderproces. Hierbij zijn een planning en regelmatige kwaliteitschecks onontbeerlijk. Bijvoorbeeld door criteria vast te stellen voor de inhoud (‘deliverables’) van de verschillende plannen binnen het ADKAR®-model, meten we de kwaliteit ervan.

Wij meten natuurlijk het resultaat van de verandering. De beoogde bedrijfswaardeverbetering wordt vertaald naar concrete criteria (KPI’s) en we bepalen de startwaardes. Tijdens en na het veranderproces toetsen we de resultaten. Blijvende adoptie wordt verzekerd door proactieve acties en correctieve maatregelen.

Meer weten over succesvol en meetbaar veranderen, neem contact op.