Resultaatgerichte oplossingen

Zorgen snel voor blijvende waarde en geven ‘rust’

Modern Workplace

Heeft u al de basis gelegd voor betere processen en mensen met een moderne werkplek? Beweegt de werkplek eenvoudig mee met de behoeften? Zijn de gebruikers echt tevreden? Is de werkplek en de toegang tot het netwerk veilig en weet u dat zeker? Is het werkplekbeheer wel efficiënt? Functioneert het ‘device management’, inclusief de mobiele werkplekken, wel zoals het moet?

Laat Insight24 deze ontwerpen en u helpen de technologie ervoor te selecteren. Vraag ons bij de implementatie ervan en voor de integratie met service management tools, de beveiliging, de monitoring en het beheer. Kies een werkplek die impliciet veilig is, ISO-27001 ‘ready’ is, voor minder beheer zorgt en ‘rust’ brengt.

Modern Service Management

Knelt het traditioneel service management door o.a. digitalisering, moderne technologieën en werkwijzen – zoals cloud en ‘continuous delivery’? En als dat nog niet zo is, kan uw service management wel een verbeterslag gebruiken? Modernisering van het service management zorgt voor meer efficiëntie, meer proactiviteit, minder verstoringen en meer ‘rust’.

Kies Insight24 om uw service management te optimaliseren. Wij ontwerpen processen en richten tools in afgestemd op uw organisatie. Wij trainen uw mensen. Insight24 dé partner voor end-to-end business service monitoring en management, regievoering, automation en self-service, en TOPdesk implementaties en oplossingen.

Digitalisering in de cloud

Wordt het na leren, testen en ‘halve’ oplossingen, die wel operationeel zijn, tijd voor professionaliteit en optimalisatie? Want heeft u al die perfect ingerichte cloud die uw organisatie wendbaar maakt, bedrijfsprocessen beter laat renderen en mensen productiever maakt? Die kostentransparant is, de basis legt voor een ruime keuze aan oplossingen, minder beheer vraagt en klaar is voor de ISO27001-certificering?

Laat Insight24 de architectuur en het technisch ontwerp maken. Vraag ons voor optimalisatie en professioneel gebruik van de cloud. Maar ook voor het plannen en begeleiden van een pijnloze transitie. Leg de applicatie-integratie en verSaaSing bij ons neer. En, een perfecte cloud kan niet zonder monitoring, beveiliging en servicemanagementintegratie.

Informatiebeveiliging en Security

Zijn de maatregelen om betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data te garanderen op niveau? En, welk niveau moet dat dan zijn? Zijn de risico’s in kaart gebracht, zijn de kwetsbaarheden bekend? Werkt de security-monitoring en het management van security-incidenten wel zoals het moet? Weet u zeker dat audits zullen slagen en certificeringen behaald of behouden blijven?

Vraag Insight24 voor een risicoanalyse en kwetsbaarheidsonderzoek. Richt uw IT security, security monitoring (SIEM) en service management integratie met ons in. Krijg zekerheid door pre-audits en het voorbereiden begeleiden van certificeringen. Werk continue aan betere security met onze hulp.