Resultaatgerichte oplossingen

Zorgen snel voor blijvende waarde en geven ‘rust’

Modern Workplace

Heeft u al de basis gelegd voor betere processen en mensen met een moderne werkplek? Beweegt de werkplek eenvoudig mee met de behoeften? Zijn de gebruikers echt tevreden? Is de werkplek en de toegang tot het netwerk veilig en weet u dat zeker? Is het werkplekbeheer wel efficiënt? Functioneert het ‘device management’, inclusief de mobiele werkplekken, wel zoals het moet?

De Modern Workplace van Insight24 haalt het beste uit uw mensen. Kies een werkplek waarbij toekomstbestendigheid, veiligheid, efficiënt beheer en adoptie voorop staan. Onze moderne werkplek is ISO-27001 ‘ready’ en brengt ‘rust’. Insight24 heeft kant-en-klare oplossingen zonder lange selectietrajecten.

Modern Service Management

Knelt het traditioneel service management door o.a. digitalisering, moderne technologieën en werkwijzen – zoals cloud en ‘continuous delivery’? En als dat nog niet zo is, kan uw service management wel een verbeterslag gebruiken? Modernisering van het service management zorgt voor meer efficiëntie, meer proactiviteit, minder verstoringen en meer ‘rust’.

De oplossingen van Insight24 zorgen voor Modern Service Management. U gaat van ‘kosten naar waarde’ en van ‘processen naar practices’. Voor end-to-end inzicht en grip op bedrijfsprocessen en IT. Voor een zelfredzame ‘business’ en afgestemd op moderne werkwijzen en technologieën. Servicemanagement met blijvende waarde.

Digitalisering in de cloud

Wordt het na leren, testen en ‘halve’ oplossingen, die wel operationeel zijn, tijd voor professionaliteit, optimalisatie en serieuze digitalisatie? Want heeft u al die perfect ingerichte cloud die uw organisatie wendbaar maakt, bedrijfsprocessen beter laat renderen en mensen productiever maakt? Die kostentransparant is, de basis legt voor een ruime keuze aan oplossingen, minder beheer vraagt en klaar is voor de ISO27001-certificering?

U legt een stevige basis en digitaliseert processen effectief in de cloud met onze oplossingen. Uw Microsoft cloud ingericht volgens het Cloud Adoption Model afgestemd op uw digitale ambities. Met efficiënte applicatie-integratie en verSaaSing. Een cloud voor een ruime keuze aan oplossingen, die minder beheer vraagt, veilig is en klaar is voor ISO27001.

Informatiebeveiliging en Security

Zijn de maatregelen om betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data te garanderen op niveau? En, welk niveau moet dat dan zijn? Zijn de risico’s in kaart gebracht, zijn de kwetsbaarheden bekend? Werkt de security-monitoring en het management van security-incidenten wel zoals het moet? Weet u zeker dat audits zullen slagen en certificeringen behaald of behouden blijven?

Onze oplossingen voor informatiebeveiliging kijken vanuit de ‘business’. Onze risicoanalyse legt de basis voor beleid, maatregelen en certificering. De security monitoring (SIEM) detecteert en zorgt voor ‘closed loop’ management van incidenten. Wij baseren de security-inrichting op Microsoft-producten.