Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 2-7-2019

Inleiding

Insight24 Manageability Consultants B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Insight24’ of ‘wij’), verlenen u hierbij toegang tot de websites van Insight24, waaronder insight24.nl en incontrol365.com (‘de Insight24-websites’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, prijzen en andere materialen (hierna gezamenlijk te noemen ‘content’)

Insight24 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De content op de Insight24-websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte op een Insight24-website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op de Insight24-websites. Raadpleeg deze regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop de disclaimer voor het laatst gewijzigd is staat aan het begin genoemd.

Beperkte aansprakelijkheid

Insight24 spant zich in om de content van de Insight24-websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat content onvolledig en/of onjuist is.

De op de Insight24-websites aangeboden content wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Insight24.

Voor keuzes die u maakt op basis van informatie op de Insight24-websites is Insight24 noch haar partners en leveranciers aansprakelijk. In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen op de Insight24-websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Insight24-websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Insight24 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Op de content is het Nederlands auteursrecht van toepassing. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Insight24.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de Insight24-websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees verder ons Privacy Statement.