IT-adoptie met garantie

De zekerheid van blijvende meerwaarde

Blijvende meerwaarde door IT-adoptie met garantie

IT-adoptie, een begrip dat tegenwoordig veel wordt gebruikt. Vrijwel altijd gaat het over een goede training en begeleiding na verandering van de IT. Die ondersteuning is niet meer dan normaal en hoort bij elk veranderproces. En elk project schenkt aandacht aan de adoptie van de verandering. Prima, maar een project eindigt. IT-adoptie is meer.

Het gaat om het zekerstellen van de blijvende meerwaarde van de verandering voor de organisatie. De wijze waarop Insight24 adoptie aanpakt, maakt deze belofte waar. Daar geven wij garantie op.

Business Technologie: blijvende waarde door adoptie

Meetbare meerwaarde

Als je blijvende meerwaarde belooft, dan zal je vooraf moeten vaststellen wat die meerwaarde is. Dus maken wij de business case van een verandering. Dan is het voor een ieder helder wat de beoogde meerwaarde is. De business case levert ook de adoptierisico’s en KPI’s op voor ons meetsysteem.

Uw organisatie staat niet stil, de buitenwereld slaapt niet en technologie is dynamischer dan ooit. Deze invloeden bedreigen de meerwaarde. Daarom moet IT-adoptie kijken naar de toekomst. De IT-oplossing moet meegroeien, want veranderen is een constante. Het bijstellen van de business case en KPI’s is daardoor onvermijdelijk.

Regelmatig meten we de meerwaarde, toetsen we die aan de KPI’s en evalueren we de adoptierisico’s. Door te meten, te analyseren en door proactief, en als nodig correctief, te werken, krijgt u grip op de IT-adoptie. U stelt de blijvende meerwaarde zeker.

IT-adoptie is een oplossing

Aan echte IT-adoptie moet voortdurend gewerkt worden. Daarom heeft vrijwel elke Insight24-oplossing een set van activiteiten voor IT-adoptie. Proactieve acties die de adoptierisico’s bestrijden en voorkomen dat de meerwaarde afneemt. Denk aan actualisatie van systemen, pre-audits, procescontroles, update-sessies, risk assessments, new-hires-training, etc.

IT-adoptie door Insight24 is een oplossing. Concreet, resultaatgericht, zichtbaar en inzichtelijk. Dashboards en rapportages tonen de voortgang en resultaten aan.

Insight24 goed in oplossingen, kennis van business en technologie

Wat levert het op?

Het is al gezegd: blijvende meerwaarde. De verandering, de IT-oplossing, zal de beoogde resultaten altijd opleveren, de oplossing voldoet blijvend aan de behoeften van de business. Medewerkers gebruiken technologie zoals bedoeld. Systemen zijn altijd op het juiste, meest actuele, niveau en zijn aangepast aan nieuwe technologische mogelijkheden. Oplossingen groeien mee met de organisatie. Desinvesteringen en kostbare vervangingen door teleurstelling worden vermeden.

Kortom, de verandering is aantoonbaar een succes. En het proces om de voortdurende verandering om te zetten in een voortdurende verbetering is verankerd in de organisatie.

Adoptiegarantie

We zijn er zeker van dat onze oplossing voor IT-adoptie de blijvende meerwaarde zekerstelt. Zo zeker dat we daar garantie opgeven. En uw pijn is ook onze pijn. Dat komen we overeen zonder de kleine lettertjes.

Meer weten over IT-adoptie en de Insight24-garantie, neem contact op.