Over ons

Wij helpen bij de transitie van Informatie Technologie naar Business Technologie

Het draait om technologie die processen en mensen beter maakt.

Wij gaan voor oplossingen die blijvend waarde creëren.

Waarom Insight24?

Insight24 wil de samensmelting van technologie en organisatiedoelen versnellen

Technologie is de ‘business’. Of misschien minder hard gezegd: doelen zijn niet te bereiken zonder technologie. En technologie maakt bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever. Waar, maar als technologie niet blijvend is afgestemd op de organisatiedoelen, volgt na een enthousiaste start de teleurstelling. Of anders gezegd: de oplossing en business case waren prima, maar het beoogde rendement is moeilijk vast te houden.

Alleen door technologie en bedrijfsvoering te fuseren, in elkaar te laten opgaan, wordt blijvende waarde gecreëerd. En dit proces zal zich sneller moeten voltrekken.

Business Technologie: samensmelting technologie en bedrijfsvoering

Onze visie

Al jaren praten we over de ‘business and IT alignment’, maar het gaat niet meer over ‘synchronisatie’ of ‘doen wat de business wil’ of ‘dienstbaar zijn aan’. Nee, IT moet opgaan in de ‘business’.

Wij vinden dat organisaties IT moeten absorberen in de bedrijfsvoering om aanzienlijk beter te presteren.

Richt de inzet van technologie op het primaire doel, nl. het winnen, bedienen en behouden van klanten. Verbeter zo processen en mensen. Ofwel, Informatie technologie maakt plaats voor Business Technologie. Business Technologie die blijvend waarde creëert. Insight24 helpt bij de transitie naar Business Technologie.

Hoe we dit doen, is door uw business te begrijpen, de mogelijkheden van IT en OT te kennen en met pragmatische oplossingen waardoor de ‘business’ zelfvoorzienend wordt.

Waarom naar Business Technologie?

Bij Business Technologie ligt de focus op het primaire doel van de organisatie, nl. het winnen, bedienen en behouden van klanten. En een ‘klant’ is een consument, patiënt, burger, organisatie, etc. Business Technologie is meer dan het ondersteunen van de ‘business’, het omvat alle geïntegreerde technologie – waaronder platformen, applicaties, systemen, databronnen – nodig voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen.

Business Technologie verandert de rol en grenzen van de IT-afdeling, van een dienstverlenend expertisecentrum naar een samenwerkende integrator van ‘business’ en technologie. De CIO wordt minder een functioneel leider en meer een digitale architect van de organisatie.

Waar zijn wij goed in?

Vertellen waar je goed in bent is zinloos. Zeggen waarom je ergens goed in bent, is al een stuk beter.

Insight24 goed in oplossingen, kennis van business en technologie

Pragmatische oplossingen leveren

Wij werken met het doel en het beoogde resultaat voor ogen. Dat zorgt voor daadkrachtig optreden en pragmatische creativiteit. Wij zoeken altijd naar samenhangende oplossingen, waarbij techniek niet leidend is. Wij nemen de regie en behouden het overzicht.

Taal van de business spreken

Geen oplossing zonder een business case. Het matchen van bedrijfsdoelstellingen op de mogelijkheden van technologie is ons op het lijf geschreven. Wij kijken verder dan de vraag of opdracht, want het resultaat (de waarde) is bepalend. Wij zijn ‘technologie-kenners’ die de taal van de ‘business’ spreken op elk niveau in de organisatie.

Weten wat wel en niet kan

Wij weten de toepasbaarheid van technologie. Onderzoekend en analytisch zijn wij. Want wij geloven niet direct wat er gezegd wordt. Door onze diepgaand kennis en brede ervaring trekken wij onze eigen conclusies. Functionaliteit weten is belangrijk, de toepasbaarheid ervan kunnen garanderen is belangrijker.

Waar staan wij voor?

Iedereen heeft kernwaarden, maar zijn het echte waarden of loze kreten? Waar wij voor staan mag u beoordelen.

Insight24 kernwaarden: mensen, vertrouwen, samenwerken, pragmatisch, business

Aandacht voor mensen

Sociaal zijn en empathisch handelen ondanks de roep om snel resultaat.

Altijd te vertrouwen

Met het accent op ‘altijd’. Open en eerlijk zakendoen en handelen. Vertrouwen op betrouwbaarheid van afspraken.

Bedrijfswaarde is leidend

Technologie is niets als het niets oplevert. Liefde voor technologie maakt ons niet blind.

Samenwerken

Niet altijd alles zelf willen doen. Teamvorming leidt tot betere adoptie van technologie.

Pragmatisch zijn

Het gaat ons om het nut van dingen. Resultaten moeten aantoonbaar effectief zijn.

Steeds beter worden

Passie, nee liefde, voor technologie. Dat is het ingrediënt om ons voortdurend te verbeteren.

Voor wie en waarom?

IT én de business

Wat zorgt voor betere processen en mensen? Een uitdaging die niet alleen op het bordje van de IT-afdeling ligt. Dit is wat wij horen en aanpakken.

Stop het teleurstellende rendement

Wij zijn er voor organisaties die het rendement van technologie willen opvoeren. Wij creëren snel en blijvend waarde uit technologie, omdat wij de taal van de ‘business’ praten en pragmatische oplossingen implementeren die snel resultaat hebben. Oplossingen die de ‘business’ meer zelfvoorzienend maken. Wij weten de toepasbaarheid en de ROI ervan en garanderen de adoptie.

Maak ruimte om te verbeteren

Insight24 is er ook voor organisaties die planmatig de bedrijfsvoering willen verbeteren met toekomstbestendige technologie. Wij kennen de toepasbaarheid van technologie diepgaand. Wij weten de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering ervan en wij garanderen het efficiënt en effectief gebruik. Wij zorgen voor veiligheid, inzicht, grip en ‘rust’. Rust om ruimte te krijgen om processen en mensen beter te maken.

Worstel niet met innovaties

Wij willen dat innovaties of veranderingen toekomstbestendig en technisch stevig onderbouwd zijn. Daarom is Insight24 dé partner voor technische evaluaties en besluitvorming en geven wij ruimte voor innovatieprojecten. Wij delen onze technische expertise en brede ervaring altijd en door onze passie voor technologie volgen, beoordelen en stimuleren wij innovaties.